( تستهای ویژه کنکور ، سوالهای تشریحی ، المپیادهای شیمی ، پاورپوینت آموزشی در پیوندهای روزانه )

برای دانش آموزانی که امسال درس شیمی 3 و آزمایشگاه را دارند، مرور نام گذاری ترکیبهای معدنی و در اختیار داشتن لیست کامل آنیون ها و کاتیون ها برای قسمت واکنش های شیمیایی در ابتدای بخش یک کتاب لازم است. از طریق آدرس زیر و یا پیوندهای روزانه، (شیمی 3) جزوه نام گذاری ترکیب های معدنی به همراه لیست کامل آنیون ها و کاتیون ها را دریافت کنید.

 

http://trainbit.com/files/5404351884/نامذاري_تركيب_هاي_معدني_و_ليست_يونها.pdf

+ نوشته شده در  سه شنبه سی و یکم شهریور ۱۳۹۴ساعت 0:21  توسط بهزاد میرزائی | 

یکی از مشکلاتی که معمولاً دانش آموزان در مبحث فرمول نویسی و نام گذاری ترکیب های یونی با آن درگیرند، داشتن لیست مناسبی از آنیون ها و کاتیون ها در حد کتاب درسی و کنکور است.

از طریق لینک زیر می توانید به لیست کاربردی این یون ها دسترسی پیدا کنید.

 

http://Trainbit.com/files/8807761884/لست_انونها_و_اتونها_مورد_ناز.pdf

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۳ساعت 12:15  توسط بهزاد میرزائی | 

تدریس واکنش های شیمیایی که در بخش یک کتاب شیمی ۳ آورده شده است، نیاز به یادآوری مطالب مربوط به فرمول نویسی و نامگذاری ترکیب های شیمیایی از سال دوم دارد. به همین دلیل بحث آموزش فرمول نویسی و نامگذاری ترکیب های شیمیایی را در سایت دهکده قرار دادم.

برای دسترسی به آن از طریق پیوندهای روزانه وارد پوشه

آمورش شیمی دبیرستان و پیش دانشگاهی  شوید.

+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم آبان ۱۳۸۹ساعت 23:17  توسط بهزاد میرزائی | 
لیست آنیون ها و کاتیون هایی که دانش آموزان و داوطلبان کنکور در درس شیمی به آن نیاز دارند .

 با پوزش از این که در کپی کردن جدول در صفحه بار یون ها جابجا شده و به اشتباه در سمت چپ نماد یون قرار گرفته است . اگر راهی برای اصلاح آن می دانید اطلاع دهید تا ایراد را برطرف کنم .

نام کاتیون

نماد شیمیائی کاتیون

نام آنیون

نماد شیمیائی آنیون

هیدروژن

H+

هیدرید

H-

لیتیم

Li+

فلوئورید

F-

سدیم

Na+

کلرید

Cl-

پتاسیم

K+

برمید

Br-

روبیدیم

Rb+

یدید

I-

سزیم

Cs+

هیپو کلریت

ClO-

آمونیوم

NH4+

کلریت

ClO2-

مس ( I )

Cu+

کلرات

ClO3-

نقره

Ag+

پرکلرات

ClO4-

جیوه ( I )

Hg22+

پربرومات

BrO4-

منیزیم

Mg2+

یدات

IO3-

کلسیم

Ca2+

هیدروکسید

OH-

استرانسیم

Sr2+

سیانید

CN-

باریم

Ba2+

هیدروژن سولفید

HS-

تیتانیم ( II )

Ti2+

هیدروژن کربنات

HCO3-

کروم ( II )

Cr2+

نیتریت

NO2-

منگنز ( II )

Mn2+

نیترات

NO3-

آهن ( II )

Fe2+

دی هیدروژن فسفات

H2PO4-

کبالت ( II )

Co2+

دی هیدروژن فسفیت

H2PO3-

نیکل ( II )

Ni2+

دی هیدروژن هیپو فسفیت

H2PO2-

مس ( II )

Cu2+

هیدروژن سولفات

HSO4-

روی

Zn2+

پرمنگنات

MnO4-

قلع ( II )

Sn2+

فرمات

HCOO-

سرب ( II )

Pb2+

استات

CH3COO-

کادمیم

Cd2+

بنزوآت

C6H5COO-

جیوه ( II )

Hg2+

متوکسی

CH3O-

اسکاندیم

Sc3+

اتوکسی

C2H5O-

وانادیم

V3+

آزید

N3-

کروم ( III )

Cr3+

اکسید

O2-

منگنز ( III )

Mn3+

سولفید

S2-

آهن ( III )

Fe3+

پراکسید

O22-

کبالت ( III )

Co3+

کربنات

CO32-

آلومینیم

Al3+

هیدروژن فسفات

HPO42-

گالیم

Ga3+

هیدروژن فسفیت

HPO32-

بیسموت

Bi3+

سولفیت

SO32-

قلع ( IV )

Sn4+

سولفات

SO42-

سرب ( IV )

Pb4+

منگنات

MnO42-

 

 

اگزالات ( اکسالات )

C2O42-

 

 

کرومات

CrO42-

 

 

دی کرومات

Cr2O72-

 

 

نیترید

N3-

 

 

فسفید

P3-

 

 

آرسنید

As3-

 

 

فسفات

PO43-

 

 

آرسنات

AsO43-

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهارم مهر ۱۳۸۷ساعت 17:21  توسط بهزاد میرزائی | 

نامگذاری ترکیبهای دوتائی : ترکیبهای دوتائی موادی هستند که تنها از دو نوع عنصر تشکیل شده اند.

 نامگذاری ترکیبهای دوتائی اکسیژن دار

از ترکیب عنصرها با اکسیژن ترکیب دوتائی به نام اکسید تولید می شود.

اکسیدهای فلزی : برای نامگذاری اکسیدهای فلزی، اول نام فلز و سپس کلمه اکسید را می آورند. برای نوشتن فرمول آنها نیز ابتدا از سمت چپ نماد شیمیائی فلز، سپس عنصر اکسیژن را نوشته و ظرفیت فلز را به اکسیژن و ظرفیت اکسیژن را به فلز می دهند.

آلومینیم اکسید       Al2O3

اگر ظرفیتها قابل ساده شدن باشند آنها را ساده می کنند.

منگنز(IV) اکسید        Mn2O4           MnO2

هرگاه از ترکیب فلزی با اکسیژن دو نوع اکسید تولید شود ( فلز بیش دو نوع کاتیون داشته باشد ) برای نامگذاری و متمایز نمودن این گونه ترکیبها بعد از نام فلز، ظرفیت فلز را با عدد رومی داخل پرانتز می نویسند.      

آهن ( II ) اکسید     FeO             آهن ( III ) اکسید         Fe2O3

روش دیگری نیز برای نامیدن این گونه اکسیدها وجود دارد. نام فلز ( یا ریشه فلز ) را به لاتین گفته و برای ظرفیت کوچک پسوند ( او ) و برای ظرفیت بزرگ پسوند ( یک ) می افزایند.

فرو اکسید       FeO              فریک اکسید       Fe2O3

اکسیدهای نافلزی : برای نامگذاری اکسیدهای نافلزی، قبل از نام نافلز تعداد آن و قبل از کلمه اکسید نیز تعداد آن با پیشوند لاتین مشخص می شود.        

گوگرد تری اکسید            SO3                  گوگرد دی اکسید          SO2

نکته : اگر تعداد نافلز یا اکسیژن یک بود استفاده از مونو الزامی نیست.

نکته : در اکسیدهای نمکی، اکسیدهای که از ترکیب دو اکسید یک فلز ( با ظرفیت کوچک و بزرگ ) بدست می آیند، روش نامگذاری استفاده از پیشوندهای لاتین است.

تری آهن تتراکسید  Fe3O4 ( FeO , Fe2O3 )        تری سرب تتراکسید Pb3O4 PbO , PbO2 ) )

پراکسیدها : اکسیدهای گروه اول و دوم جدول تناوبی با اکسیژن خالص به پراکسید تبدیل می شوند.

سدیم پراکسید   Na2O2                    باریم پراکسید   BaO2

فرمول کلی پراکسیدهای گروه اول جدول تناوبی به صورت  M2O2 و گروه دوم جدول تناوبی به صورت  MO2 می باشد.

اکسیدهای که در فرمول شیمیائی آنها دو اتم اکسیژن وجود دارد و فلز در آن چهار ظرفیتی است، دی اکسید نامیده می شوند. ( با پراکسید اشتباه نشوند )

منگنز(IV) اکسید  یا  منگنز دی اکسید  MnO2          سرب(IV ) اکسید  یا  سرب دی اکسید   PbO2

ترکیبهای دوتائی هیدروژن دار

هیدروژن می تواند با فلزها و نافلزها ترکیب شده و تولید ترکیب دوتائی کند. از ترکیب هیدروژن با فلزها موادی به نام هیدرید تولید می شود. برای نامیدن این مواد ابتدا نام فلز و سپس کلمه هیدرید را می آورند.

سدیم هیدرید    NaH                کلسیم هیدرید    CaH2

برای نامگذاری ترکیب هیدروژن با نافلزها ابتدا کلمه هیدروژن و سپس نام آنیونی نافلز ( نافلز با پسوند  ید ) نوشته می شود.

هیدروژن کلرید     HCl           هیدروژن فسفید     PH3

در برخی ترکیبهای دوتائی هیدروژن با نافلز ، نام قدیمی متداول است.

متان    CH4            آمونیاک    NH3           آب    H2O

ترکیبهای دوتائی بدون اکسیژن و هیدروژن

این سری از ترکیبهای دوتائی از ترکیب فلز و نافلز و یا از ترکیب دو نافلز با هم به وجود می آیند. برای نوشتن فرمول شیمیائی و نامگذاری این ترکیبها به صورت زیر عمل می کنیم.

ترکیب فلز و نافلز : در فرمول نویسی در سمت چپ نماد فلز و در سمت راست نماد نافلز را می نویسیم و برای نامگذاری ابتدا نام فلز و سپس نام آنیونی نافلز را می نویسیم.

سدیم کلرید      NaCl           منیزیم نیترید        Mg3N2          سدیم فسفید    Na3P

هر گاه فلز از دو نوع ظرفیت استفاده کند، پس از نوشتن نام فلز ظرفیت آن را با اعداد رومی مشخص می کنیم.    

کروم(II) کلرید       CrCl2                  کروم(III) کلرید        CrcL3

ترکیب دو نافلز : در ترکیب دو نافلز با یکدیگر برای نوشتن فرمول شیمیائی ترکیب نافلز الکترونگاتیوتر در سمت چپ نوشته می شود و برای نامگذاری ابتدا تعداد و نام نافلز الکترونگاتیوتر و سپس تعداد و نام آنیونی نافلز دیگر نوشته می شود.

فسفر تری کلرید     PCl5          ید پنتا فلوئورید    IF7          گوگرد تتراکسید      SF4

نکته : هر گاه اتم نافلز در سمت راست فرمول شیمیائی قرار گیرد نام آنیونی آن  نوشته می شود. ( نام یا ریشه نافلز با پسوند " ید "

+ نوشته شده در  پنجشنبه شانزدهم اسفند ۱۳۸۶ساعت 14:36  توسط بهزاد میرزائی | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
وبلاگ دهکده ( آموزش شیمی) به عنوان یک منبع کمک آموزشی در درس شیمی دوره متوسطه و پیش دانشگاهی در شبکه وبلاگهای شیمی کشور عزیزمان ایران فعال شده است. نظرات شما می تواند ما را در پیشبرد اهداف آموزشیمان یاری دهد. استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر منبع بلامانع است.

ایمیل : bemirzaie@gmail.com
بهزاد میرزائي دبير شيمي شهرستان فريدن

پیوندهای روزانه
دبیرخانه راهبردی علوم آزمایشگاهی
ویرایش جدید تست های طبقه بندی شده کنکور و تست های آموزشی ( 1430 تست )
مجموعه تست های Chem 1110
اصلاحيه كتاب آموزش شيمي
آزمون های دوره ای شیمی1 ، شیمی2 ، شیمی3 ، شیمی4
سايت سازمان سنجش
سايت آموزشي ليديس
سايت مجله شيميدان
سايت آيوپاك
شبيه سازي هاي تعاملي علوم phET
سوال هاي مسابقات آزمايشگاهي شيمي، منطقه، استاني، كشوري
مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش
آشنایی با رشته های دانشگاهی
تست های طبقه بندی شده طرح بتا آموزش شیمی ( بیش از 700 تست ویژه کنکور )
شیمی چهارم (پیش دانشگاهی)
شیمی سال سوم
شیمی سال دوم
شیمی سال اول
ورود به سایت دهکده شیمی
کارنامه و نمرات امتحانات نهائی
شبکه ملی مدارس ایران
پایگاه کتابهای درسی
دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی - گروه شیمی
آموزش و آزمون شیمی سایت رشد
عکسهایی از طبیعت زیبای شهرستان فریدن
وبلاگ روزگاران
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
دی ۱۳۹۴
آذر ۱۳۹۴
آبان ۱۳۹۴
مهر ۱۳۹۴
شهریور ۱۳۹۴
مرداد ۱۳۹۴
تیر ۱۳۹۴
اردیبهشت ۱۳۹۴
فروردین ۱۳۹۴
اسفند ۱۳۹۳
بهمن ۱۳۹۳
دی ۱۳۹۳
آذر ۱۳۹۳
آبان ۱۳۹۳
مهر ۱۳۹۳
شهریور ۱۳۹۳
مرداد ۱۳۹۳
تیر ۱۳۹۳
خرداد ۱۳۹۳
اردیبهشت ۱۳۹۳
فروردین ۱۳۹۳
اسفند ۱۳۹۲
بهمن ۱۳۹۲
دی ۱۳۹۲
آذر ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۲
مهر ۱۳۹۲
شهریور ۱۳۹۲
مرداد ۱۳۹۲
تیر ۱۳۹۲
خرداد ۱۳۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۲
فروردین ۱۳۹۲
اسفند ۱۳۹۱
بهمن ۱۳۹۱
دی ۱۳۹۱
آرشيو
آرشیو موضوعی
كلاس هوشمند
ویرایش جدید تست های طبقه بندی شده کنکور
کتابهای درسی و آموزش شیمی
تست های آموزشی Chem 1110
تست های آموزشی پروژه بتا
كتاب آموزش شيمي تاليف بهزاد ميرزائي
آزمون های دوره ای شیمی
شيمي هسته اي
شناساگرهای اسید و باز
عوامل موثر بر سرعت واکنش
شیمی محیط زیست
فرمول تجربی - فرمول مولکولی
نرم افزار
سیستمهای بلوری
سایت های مرجع شیمی
شیمی عمومی
ترمودینامیک شیمیایی
اعداد اکسایش
ذرات بنیادی
المپیادهای شیمی
محلولها
نظریه های اتمی
موازنه واکنش های شیمیایی
ساختار اتم و آرایش الکترونی اتمها
واکنشهای شیمیایی
مفهوم مول
آموزش شیمی با انیمیشن و پاورپوینت
استوکیومتری
اسیدها و بازها
هندسه مولکولی
پیوند کوالانسی
فرمول نویسی و نامگذاری
نیروهای بین مولکولی
الکتروشیمی
جدول تناوبی عنصرها
تعادلهای شیمیایی
سوالهای امتحانی و تست
هیدرولیز ( آبکافت )
سینتیک شیمیایی
جرم اتمي و ايزوتوپي در اتم ها
شعاع اتمی - شعاع یونی
قانون هس
جرم اتمی میانگین
جدول آنیون ها و کاتیون ها
خواص کولیگاتیو محلول
هدایت الکتریکی محلول
پیوند داتیو
خواص فیزیکی مواد
پیوندها
وبلاگ شیمی آقای بهزادی
وبلاگ شیمی آقای ثابتی
تازه های شیمی خانم ترکاشوند
فیزیک و نجوم خانم ترکاشوند
شیمی تحصیلی خانم فاضل
خانه شیمی کاشانی
کلاس شیمی- آقای نعمتی مقدم
آموزش شيمي- آقای رجائی
مرکز شیمی- خانم خوش سیر
معلم شيمي- آقاي بازماندگان
فقط شیمی- مهندسی نفت
وب سایت شیمی خانم خواجه پور
شیمی و .. - آقای رضائی
جزیره شیمی- خانم توکلی
دانشجویان شیمی
شیمی تحصیلی- سعید مرادپور
تحقیقات یک دانشجو معلم
آموزش شیمی مهداد ملاصالحی
سایت آموزشی کاشی ها
آزمون از هر درس و در هر مقطع(سايت كاشيها)
شیمی و کاربردها-میلاد اکبری
شیمی و زندگی
شیمی شاهد نیشابور - طاهری
شوخی با شیمی- ملکی نژاد
ماهواره شیمی در جهان
وبلاگ تخصصي صنايع شيميايي
پيرامون شیمی فیزیک - آقای موسی پور
شیمی - آقای سعیدی
براي شيمي-شهرام فلاح
كلاس شيمي- خانم فتوحي
در مانگاه شيمي- آقاي شيرواني
شيمي دبيرستان و ...-آقاي محمدي
نردبان شيمي- خانم قائديان
شيمي، دانشي براي همه روزگاران- نصرالهي
شیمی دبیرستان شاهد گلپایگان
انجمن علمی شیمی-یاسمن عباسی
هر چیز تازه در شیمی- آقای سروستانی
آنالیز زمین- خانم ضرابی
الماس، كاربردهاي شيمي- آقاي پازوكي
شیمی علم زندگی- آقای سبزواری
شیمی 123 - فاضلی
هندبوك و نرم افزارهاي شيمي- سايت شيميدان
صنایع شیمیایی - دانشگاه آزاد ابهر
آنالیز زمین- ساناز ضرابی
آموزش آسان شیمی- فرشاد میرزائی
دنیای شیمی عارفه
انجمن علمی کیماگران
پایگاه اطلاع رسانی شیمی
آموزش مفاهیم شیمی
خانه شيمي- دكتر محمد
المپیادکنکور شیمی مهندس خلینا
نانوتکنولوژي
انجمن شیمی ایران
انجمن تخصصی شیمی در ایران
المپیادهای علمی ایران
خانه شیمی ایران
سایت مجله شیمیدان
پورتال شیمی ایران
شيمي زنده-مرجعي براي شيمي
پايگاه خبري شيمي
سایت آموزشی جستار
گروه شیمی استان اصفهان
گروه آموزش شیمی استان یزد
گروه آموزش شيمي استان كرمان
گروه شیمی استان مازندران
بانک اطلاعات نشریات کشور
شبکه فیزیک هوپا
دیدنی ها- صادق صالح
زبان سرای دبیر - خلیل عبدالهی
آموزش زبان-بهنام کیماسی
شما می توانید انگلیسی یاد بگیرید
من و دنياي زيستم- خانم نيك نيا
زيست شناسي-آقاي مباشري
آموزش زیست شناسی -دکتر هادی کمشی
آموزش رياضي -داود محمدي
نانو و پلیمر
مركز يادگيري سايت تبيان
آزمون هر درس و هر مقطع
یادگیری و یاددهی علوم تجربی دکتر بدریان
معلمان ایران-آقای اسماعیلی
مشاوره تحصیلی-اسماعيلي
ترنم انديشه - روانشناسي
كتابخانه مجازي ايران
دارالقرآن حکیم
جهان آموزش - صادق صالح
بانک وبلاگهای آموزشی کشور
سايت هابل- مشاهده عظمت خلقت
جدول تناوبي پويا-فارسي
chemeddl سايت آموزش شيمي
mhhe آموزش شيمي- انيميشن(كلاس هوشمند)
عنصرها و جدول تناوبي-انيميشن)
k12flash آموزش شيمي-انيميشن(كلاس هوشمند)
kscience آموزش شيمي-انيميشن(كلاس هوشمند)
docott آموزش شيمي-انيميشن(كلاس هوشمند)
chemistry-videos آموزش شيمي-انيميشن(كلاس هوشمند)
rsc-learn chemistry آموزش شيمي(كلاس هوشمند)
chem infoآموزش شيمي(كلاس هوشمند)
homeschooling (ليست سايتهاي آموزش شيمي)
science-posters پوسترهاي آموزشي (كلاس هوشمند)
whfreeman شیمی آلی ولهارد
emolecules جستوجوگر مولکولی
alexteoh آموزش شيمي-انيميشن(كلاس هوشمند)
midland.edu آزمونهاي آنلاين
chalkbored chemistry پاورپوينت آموزش شيمي
chemweb سايت مرجع شيمي
classzone سايت آموزشي(كلاس هوشمند)
classzone انيميشن آموزشي(كلاس هوشمند)
phEt شبيه سازيهاي تعاملي علوم(كلاس هوشمند)
High School Chemistry Simulations آموزش شيمي( كلاس هوشمند)
sciencegeek سايت آموزش شيمي(كلاس هوشمند)
employees پاورپوينت آموزشي
worldofteaching پاورپوينت آموزشي شيمي
highschoolhub آموزش با آزمون
chem.leeds آموزش شيمي
canby سايتهاي شيمي براي دوره دبيرستان
portal.acs آموزش شيمي
mpcfaculty سايتهاي شيمي دبيرستاني امريكا
students in General Chemistry سايتهاي شيمي دبيرستان
creative-chemistry سايت آموزشي شيمي
amazing chemistry سايت هاي آموزش شيمي
dir.yahoo/chemistry
chemistry.about آموزش شيمي
Full-Text Journals in Chemistry ژورنال شيمي
organic-chemistry
dlt.ncssm آموزش شيمي(كلاس هوشمند)
chem.leeds آموزش شيمي(كلاس هوشمند)
university of cambridge- Department of chemistry
Journal of The American Chemical society
Iowa state university for students
ACS publications سايت مرجع شيمي
.titrations.info سنجش حجمي
chemcollective آموزش شيمي
jce.divched ژورنال شيمي
wwnorton آموزش شيمي شامل 21 بخش يه صورت انيميشن(كلاس هوشمند)
rsc.org/Education بخش آموزش پايگاه rsc
chem1 معرفي سايتهاي آموزشي
modelscience نرم افزارهاي آموزشي
ehow آموزش شيمي(كلاس هوشمند
mw.concord.org آموزش شيمي- انيميشن(كلاس هوشمند)
dwb4.unl.edu آموزش شيمي- انيميشن(كلاس هوشمند)
group.chem.iastate.edu آموزش شيمي انيميشن(كلاس هوشمند)
canby.com معرفي سايت هاي آموزش شيمي دبيرستاني
shs.nebo.edu معرفي سايت هاي آموزش شيمي دبيرستاني
learnerstv آموزش شيمي- انيميشن(كلاس هوشمند)
scijinks.jpl اتمسفر زمين(آموزشي)
atmos.illinois.edu اتمسفر زمين(آموزشي)
mpc.edu آموزش شيمي(كلاس هوشمند)
chem.georgetown.edu آموزش شيمي(كلاس هوشمند)
chem.georgetown.edu معرفي پايگاههاي آموزش شيمي
americanelements اطلاعات جامع در مورد عنصرها و تركيبهايشان
chemistry.ncssm.edu آموزش شيمي- انيميشن(كلاس هوشمند)
flashlearning آموزش شيمي- انيميشن(كلاس هوشمند)
3dchem شكل و خواص مولكولها
101science آموزش شيمي و معرفي سايت هاي آموزشي
freddyflash آموزش شيمي با انيميشن (كلاس هوشمند)
chem1.com سايت آموزشي سيمي
chemlecture آموزش شیمی با انیمیشن و فیلم(کلاس هوشمند)
files.chem.vt.edu/chem-ed آموزش شیمی(کلاس هوشمند)
flatworldknowledge کتابهای شیمی آنلاین
sciencekids آموزش شیمی برای نوجوانان
فیلم های آموزشی
موتور جستجوي هوشمند سلام
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM