( تستهای ویژه کنکور ، سوالهای تشریحی ، المپیادهای شیمی ، پاورپوینت آموزشی در پیوندهای روزانه )

"این مطلب به بخش ساختار اتم از کتاب شیمی 2 و آزمایشگاه مربوط است"

قاعده کلچکووسکی چنین بیان می شود: برای تعیین پایداری نسبی ترازهای انرژی در اتم ها، کافی است مقدارهای مربوط به n ( عدد کوانتومی اصلی ) و l ( عدد کوانتومی اوربیتالی یا فرعی ) هر یک از آنها را با هم جمع کنیم. در آن صورت دو وضع پیش خواهد آمد:

- چنانچه مجموع ( n+l ) برای ترازی، کوچک ترین مقدار باشد، آن تراز از همه پایدارتر است.

- چنانچه مجموع ( n+l ) در مورد دو یا چند تراز برابر باشد، ترازی که n آن کوچک تر است پایدارتر و ترازی که n آن بزرگ تر است، ناپایدارتر است.

به کمک این قاعده، بر اساس اصل آفبا می توان ترتیب اشغال شدن ترازهای انرژی اتمها را به وسیله الکترون ها ( یا آرایش الکترونی اتمها ) را معین کرد.

برای روشن شدن مطلب مثالی آورده می شود

مثال: ترتیب پایداری ترازهای الکترونی 4p ، 4s ، 3s و 3d را مشخص کنید.

نخست مجموع مقدارهای ( n+l ) را برای این ترازها حساب می کنیم. می دانیم که عدد سمت چپ در نشانه تراز انرژی، همان عدد کوانتومی اصلی، یعنی n آن تراز و مقدار l  برای ترازهای ( S ، p و d ) به ترتیب برابر ( 0 ، 1 و 2 ) است. از این رو می توان نوشت:

              برای تراز 3s :                                                                3 = 0 + 3 = n+l

              برای تراز 3d :                                                                5 = 2 + 3 = n+l

              برای تراز 4s :                                                                4 = 0 + 4 = n+l

              برای تراز 4p :                                                                5 = 1 + 4 = n+l

بنابر این، طبق قاعده کلچکووسکی، تراز 3s ، پایدارترین تراز بین این چهار تراز است چون مجموع n+l  آن همه کوچک تر است و پس از آن تراز 4s جای دارد. چون در مورد دو تراز دیگر که مجموع n+l  برابر دارند، عدد کوانتومی n برای تراز 3d کوچک تر است، تراز 3d از تراز 4s پایدارتر است ( پایین تر قرار دارد )

منبع: فرهنگ تفسیری شیمی – تالیف دکتر محمد رضا ملاردی، سید رضا آقا پور مقدم

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم دی ۱۳۹۳ساعت 13:52  توسط بهزاد میرزائی | 

يكي از مشكلاتي كه برخي دانش آموزان در درس شيمي 2 با آن مواجه مي شوند، كاربرد دو مفهوم الكترون هاي لايه بيروني (الكترون هاي خارجي) و الكترون هاي ظرفيت است. اين مشكل در مورد عنصرهاي واسطه و واسطه داخلي در بسياري از موارد موجب سردرگمي دانش آموزان مي شود.

در كتاب اصول شيمي عمومي اثر ارزشمند مارتين سيلبربرگ كه توسط اساتيد ارجمند آقايان دكتر مجيد ميرمحمد صادقي، دكتر غلامعباس پارسافر و دكتر محمدرضا سعيدي ترجمه شده است الكترون ها به اين صورت دسته بندي شده اند. يادآوري مي كنم مثال ها و توضيح ارائه شده در متن كتاب نبوده و خودم انها را براي روان تر شدن مطلب اضافه كرده ام. (وبلاگ دهکده، آموزش شیمی)

دسته بندي الكترون ها:

1- الكترون هاي داخلي (مركزي): آنهايي هستند كه در گاز نجيب قبلي و هر سري واسطه كامل شده ديده مي شوند. اين الكترون ها تمام ترازهاي انرژي پايين تر اتم را پر مي كنند.

توضيح- منظور از گاز نجيب قبلي، گاز نجيب دوره قبل هر عنصر است. براي مثال الكترون هاي داخلي اتم عنصر منگنز Mn25 آنهايي هستند كه در آرايش الكتروني اين عنصر زير آنها خط كشيده شده است.

     Mn : 1s2  2s2  2p6  3s2  3p6  4s2  3d5

همچنين در اتم عنصر آرسنيك الكترون هاي داخلي مشخص شده اند.

     As : 1s2  2s2  2p6  3s2  3p6  4s2  3d104p3

2- الكترون هاي خارجي: (الكترون هاي بيروني) آنهايي هستند كه در بالاترين تراز انرژي ( بالاترين مقدار n ) قرار گرفته اند. اين الكترون ها اكثر وقت خود را در دورترين فاصله نسبت به هسته سپري مي كنند. الكترون هاي خارجي اتم منگنز با رسم خطي زير آن ها مشخص شده اند.

          Mn : 1s2  2s2  2p6  3s2  3p6  4s2  3d5

3- الكترون هاي ظرفيت: آنهايي هستند كه در تشكيل تركيب ها شركت دارند. در بين عناصر گروه هاي اصلي الكترون هاي ظرفيت، الكترون هاي خارجي هستند. الكترون هاي ظرفيت در اتم عنصر آرسنيك As33 مشخص شده اند كه همان الكترون هاي خارجي اتم آرسنيك مي باشند.

          As : 1s2  2s2  2p6  3s2  3p6  4s2  3d10 4p3

براي عنصرهاي واسطه، همه الكترون هاي ( n – 1)d نيز در بين الكترون هاي ظرفيت به حساب مي آيند. گرچه براي عناصر (26 = Z) Fe تا (30 = Z) Zn فقط چند تاي آنها در تشكيل پيوند، به كار گرفته مي شوند. الكترون هاي ظرفيت در اتم    عنصر منگنز مشخص شده اند.

          Mn : 1s2  2s2  2p6  3s2  3p6  4s2  3d5

منبع : اصول شیمی عمومی تالیف سیلبربرگ. ترجمه دکتر مجید میرمحمد صادقی، دکتر غلامعباس پارسافر، دکتر محمدرضا سعیدی

 

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم آبان ۱۳۹۳ساعت 13:24  توسط بهزاد میرزائی | 

جدول تناوبي پويا با اطلاعات بسيار ارزشمند و به زبان فارسي را مي توانيد در آدرس زير مشاهده كنيد.

http://www.ptable.com/?lang=fa


+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۰ساعت 21:30  توسط بهزاد میرزائی | 

آرایش الکترونی و جدول تناوبی -  جدول تناوبی بر اساس نحوه پر شدن اوربیتال ها به چهار دسته یا بلوک تقسیم بندی         می شود. چهار بلوک یا دسته جدول تناوبی به شرح زیر عبارتند از :

آ) عنصرهای اصلی دسته s : همگی فلز هستند (به جز H  و He) و تنها یک یا دو الکترون در اوربیتال s لایه ظرفیت آنها وجود دارد.

- گروه 1 (IA ) با آرایش   ns1 به خانواده فلزهای قلیائی مشهورند و خاصیت فلزی دارند.

- گروه 2 (IIA ) با آرایش  ns2 به خانواده فلزهای قلیائی خاکی مشهورند و خاصیت فلزی دارند.

عنصرهای دسته S ( فلزهای قلیائی و قلیائی خاکی ) از دوره اول شروع می شوند.

ب) عنصرهای اصلی دسته p : در این سری از عنصرها که اوربیتال P آنها در حال پر شدن می باشد جزو عنصرهای اصلی بوده و شامل برخی از فلزها و تمامی نافلزها و گازهای نجیب می باشند.

- گروه 13 (IIIA ) با آرایش   ns2, np1  اغلب خاصیت آمفوتری دارند.

- گروه 14 (IVA ) با آرایش   ns2, np2  عنصرهای بالای گروه نافلز و در پایین گروه فلزات وجود دارند.

- گروه 15 (VA ) با آرایش    ns2, np3  خاصیت نافلزی دارند.

- گروه 16 (VIA ) با آرایش   ns2, np4  خاصیت نافلزی دارند.

- گروه 17 (VIIA ) با آرایش  ns2, np5  به خانواده هالوژنها مشهورند و خاصیت نافلزی دارند.

- گروه 18 (VIII ) با آرایش  ns2,np6  به خانواده گازهای نجیب مشهورند و فعالیت شیمیائی ندارند. دوگاز نجیبXe,Kr  در پایین گروه به دلیل داشتن شعاع اتمی زیاد فعالیت شیمیایی بسیار کمی دارند.

عنصرهای دسته p ( نافلزها ) از دوره دوم شروع می شوند.

عنصرهای دسته d ( عنصرهای واسطه ) : عنصرهای که اوربیتال ns لایه ظرفیت آنها یک یا دو الکترون و اوربیتال (n-1) d آنها در حال پر شدن است، به نام عنصرهای واسطه مشهورند. همگی فلز می باشند و در ده ستون میان گروههای IIA ( گروه 2 ) و IIIA ( گروه 13 ) جدول تناوبی قرار دارند.

 عنصرهای دسته d ( فلزهای واسطه ) از دوره چهارم جدول تناوبی شروع می شوند و در تمام دوره های بعدی وجود دارند.

عنصرهای دسته f ( عنصرهای واسطه داخلی ) : عنصرهای که اوربیتال ns لایه ظرفیت آنها یک یا دو الکترون و اوربیتال  ( n-2 )f آنها در حال پر شدن است، به نام عنصرهای واسطه داخلی مشهورند و به دو گروه تقسیم می شوند.گروه لانتانیدها : عنصرهای که اوربیتال 4f آنها در حال پر شدن است. این عنصرها به نام لانتانیدها و یا خاکهای کمیاب مشهورند و شامل 14 عنصر از سریم ( Ce58 ) تا لوتسیم ( Lu71 ) می باشند. مکان اصلی این عنصرها در خانه

 شماره 57 کنار عنصر لانتان می باشد که آنها را به پایین جدول انتقال داده اند.

گروه آکتینیدها : عنصرهای که اوربیتال 5f آنها در حال پر شدن است. این عنصرها به نام آکتینیدها مشهورند و شامل 14 عنصر از توریم ( Th90 ) تا لورانسیم ( Lr103 ) می باشند. همگی جزو عنصرهای سنگین و رادیو اکتیو هستند و اغلب به طور مصنوعی تهیه می شوند. مکان اصلی این عنصرها  نیز در خانه شماره 89 کنار عنصر آکتینیم می باشد.

                                            

عنصرهای دسته f ( عنصرهای واسطه داخلی ) از دوره ششم شروع می شوند. لانتانیدها 4f  دوره ششم و آکتینیدها 5f در دوره هفتم قرار دارند.

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم خرداد ۱۳۹۰ساعت 23:17  توسط بهزاد میرزائی | 

فلزهای قلیائی

همگی فلزهای نرم بوده دمای ذوب آنها پایین است. ( کمتر از 200 ) چگالی آنها در مقایسه با سایر فلزها پایین است – به شدت واکنش پذیرند و با اکسیژن هوا تولید اکسید M2O کرده، با آب سرد واکنش داده تولید یک دوم مول گاز هیدروژن می کنند – همگی کاهنده های قوی هستند ( E0 کوچکتر از صفر دارند ) – در این گروه عنصر فرانسیم خاصیت رادیواکتیوی دارد.

فلزهای قلیائی خاکی

دمای ذوب و سختی آنها نسبت به فلزهای قلیائی بیشتر است – چگالی آنها از فلزهای قلیائی هم دوره بیشتر ولی از سایر فلزها کمتر است- فلزهای این گروه به جز برلیم با آب واکنش داده یک مول گاز هیدروژن تولید می کنند – این فلزها با اکسیژن هوا ترکیب شده اکسیدی با فرمول MO تولید می کنند – برلیم خواص کوالانسی دارد و یون Be2+ تولید نمی کند – در این گروه رادیم خاصیت رادیواکتیوی دارد.

گروه IIIA ( 13 )

بور یک شبه فلز با خواص کوالانسی بوده و یک نیم رساناست. یون B3+ در محلول تشکیل نمی شود – آلومینیم خالص فلزی است با رسانائی الکتریکی بالا و واکنش پذیری زیاد ( E0 کوچکتر از صفر دارد ) به دلیل تشکیل یک لایه اکسید روی آن با رطوبت و اکسیژن هوا واکنش ندارد – آلومینیم، اکسید و هیدروکسید آن خاصیت آمفوتری دارند.

 

هالوژنها

فلوئور F2 : گازی است به رنگ زرد کمرنگ، قویترین اکسنده طبیعی است ( بزرگترین E0 را دارد )

کلر Cl2 : گازی است به رنگ سبز مایل به زرد که یک اکسنده قوی است – با آب واکنش داده تولید HCl و HOCl می کند.

Cl2 + H2O                  HCl + HOCl

واکنش پذیری هالوژنها زیاد است به همین دلیل در طبیعت به حالت آزاد یافت نمی شوند.

گازهای نجیب

به صورت مولکولهای تک اتمی در طبیعت وجود دارند – فعالیت شیمیائی از خود نشان نمی دهند به جز کریپتون، زنون و رادون که با عنصرهای الکترونگاتیو فلوئور و اکسیژن ترکیب می شوند.

 

فلزهای واسطه

خواص عمومی به این شرح دارند : درجه سختی بالا ، نقاط ذوب و جوش آنها بالاتر از فلزهای اصلی است ( به جز جیوه ) ظرفیتهای متغییر دارند ( اعداد اکسایش متنوع دارند ) ترکیبهای آنها با اعداد اکسایش مختلف دارای رنگهای متنوع می باشد – برخی از آنها در فرایندهای صنعتی به عنوان کاتالیزگر عمل می کنند.

ترکیبهای هیدروژن

- هالیدهای هیدروژن : هالیدهای هیدروژن HI , HBr , HCl , HF همگی گاز بوده و به دلیل قطبیت زیاد در آب حل شده با یونش خود تولید محلول اسید می کنند.

- هیدریدهای فلزی : هیدروژن با فلزهای گروه IA  و کلسیم، استرانسیم و باریم ترکیبهای یونی دارای یون هیدرید H- تولید می کند که خواص جامدهای یونی را دارند.

- هیدریدهای کوالانسی : با عنصرهای نافلزی ترکیبهای دوتائی کوالانسی می دهد که اغلب دمای ذوب و جوش پایین دارند. به جز NH3 , H2O , HF که به دلیل پیوند هیدروژنی نقاط جوش بالاتری دارند.

آمونیاک NH3

به دلیل داشتن ثابت یونش کوچک، محلول آن در آب خاصیت قلیائی ضعیف دارد. آمونیاک به دلیل تشکیل پیوند هیدروژنی در آب به مقدار زیاد در آب حل می شود.

+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم آذر ۱۳۸۷ساعت 17:30  توسط بهزاد میرزائی | 

در گروه IIIA   عنصرهای بالاتر گروه یعنی آلومینیم ، گالیم و ایندیم  یون +3 تشکیل می دهند ولی عنصر تالیم در پایین این گروه تمایل بیشتری به تشکیل یون +1 دارد . مشابه همین وضعیت را در گروه IVA   نیز مشاهده می کنیم . ژرمانیم و قلع  یون +4 تشکیل می دهند ، ولی سرب در پایین این گروه تمایل بیشتری به تشکیل یون +2 دارد . علت این پدیده توسط اثر جفت الکترون بی اثر توجیه می شود .

اثر جفت الکترون بی اثر که به ناپایداری بالاترین عدد اکسایش عنصرهای سنگین گروه های اصلی بویژه عنصرهای سنگین گروه های IIIA (مانند تالیم) و IVA (مانند سرب) مربوط است، توسط سیدگویک در سال 1933 کشف شد، چنین بیان می شود :

جفت الکترون تراز S لایه ظرفیت ( والانس ) در عنصرهای سنگین گروه ها پس از جدا شدن الکترون های تراز P ، پایداری ویژه ای کسب می کند به طوری که تمایل به شرکت در فعالیت شیمیایی را از دست می دهد .به تعبیر سیدگویک ، دلیل این رویداد ، این است که انرژی لازم برای جدا شدن این جفت الکترون از اتم بسیار بالاست .

بر همین اساس است که در گروه سوم ، عنصرهای آلومینیم و حتی گالیم ، با از دست دادن سه الکترون ( یک الکترون از تراز P و دو الکترون از تراز S ) لایه ظرفیت ، تنها با حالت اکسایش 3+ در تشکیل ترکیب های پایدار خود شرکت می کنند . اما تا اندازه ای ایندیم ، و به ویژه تالیم نه تنها با از دست دادن سه الکترون ترکیب هایی با عدد اکسایش 3+ تشکیل می دهند ، بلکه تنها با از دست دادن یک الکترون تراز P خود نیز می توانند در حالت اکسایش 1+ ترکیب های پایداری به وجود آورند . به ویژه در مورد تالیم ، ترکیب هایی که با عدد اکسایش 1+ تشکیل می شوند ( مانند TlCl ) از ترکیب هایی که با عدد اکسایش 3+ تشکیل می شوند ( مانند TlCl3 ) بسیار پایدارترند . همین وضعیت را در مورد عنصرهای گروه چهارم می توان مشاهده کرد . سیلیسیم و تا اندازه ای ژرمانیم ، تنها با از دست دادن 4  الکترون لایه ظرفیت اتم خود ( 2  الکترون از تراز P و 2  الکترون از تراز S ) ، و با حالت اکسایش 4+ ، می توانند در ترکیب های پایدار خود شرکت کنند . در صورتی که قلع ، و بویژه سرب ، علاوه بر حالت اکسایش 4+ می توانند با از دست دادن 2  الکترون تراز P و دارا شدن حالت اکسایش 2+ نیز ترکیب هایی پایدار تشکیل دهند .

سیدگویک علت بی اثر شدن الکترون های تراز S لایه ظرفیت در این اتم ها را به افزایش بار موثر هسته ، و افزایش بیش از حد جاذبه هسته بر این الکترون ها ، مربوط می دانست .

دانشمندی به نام دراگ ، نظر سیدگویک در توجیه اثر جفت الکترون های بی اثر را رد کرد . دلیل وی در رد نظر سیدگویک این بود که اگر این الکترون ها در واقع بی اثرند ، و این بی اثر بودن به بالاتر رفتن انرژی لازم برای جدا کردن آنها از اتم مربوط است طبق نظر سیدگویک  باید مثلا مجموع انرژی های دومین و سومین یونش در گروه سوم و مجموع انرژی های سومین و چهارمین یونش در عنصرهای گروه چهارم به ترتیب از بالا به پایین در این گروه ها افزایش یابد . در صورتی که اندازه گیری های تجربی این پیش گویی را تایید نمی کند . زیرا مطابق جدول زیر مجموع انرژی های دومین و سومین یونش تالیم از ایندیم کمتر و یا مجموع انرژی های سومین و چهارمین یونش سرب از قلع و ژرمانیم کمتر است و باید از آن چنین برداشت کرد که تالیم آسانتر از گالیم سه الکترون از دست بدهد و حالت اکسایش 3+ آن پایدارتر از عنصرهای دیگر گروه سوم باشد . یا این که سرب آسانتر از ژرمانیم و قلع ، چهار الکترون از دست بدهد و حالت اکسایش 4+ آن باید از عنصرهای دیگر گروه چهارم باشد . در صورتی که تجربه عکس این رویدادها را تایید می کند .

عنصر

گالیم

ایندیم

تالیم

ژرمانیم

قلع

سرب

مجموع IE3,IE2

1177

1078

1155

 

 

 

مجموع IE3,IE2

 

 

 

1774

2104

1712

 با توجه به این موضوع و با بررسی های دقیق ، دراگ دریافت که دلیل واقعی ناپایداری حالت اکسایش 3+ در تالیم و 2+ در سرب به کوچک شدن بیش از حد کاتیون 3+ یا 4+ این عنصرها ، بزرگ بودن حجم یون کلرید ( CL- ) که منجر به دافعه زیاد بین الکترون های ناپیوندی لایه ظرفیت آنهاست ، که سبب می شود ، انرژی پیوندی به شده کاهش یابد و ترکیب حاصل تجزیه شود . مثلا TlCl3 به TlCl و  PbCl4 به PbCl2 تبدیل شود تا از پایداری کافی برخوردار شوند . در تایید نظریه دراگ ، همانطور که در جدول زیر نشان داده شده است ، انرژی پیوندی M – Cl  ( M فلز گروه سوم می باشد ) در مولکول TlCl3 نسبت به انرژی پیوندی در مولکول های InCl3  و  GaCl3 ، به مراتب کمتر است .

مولکول

GaCl3

InCl3

TlCl3

انرژی پیوند   KJ/mol

83/241

85/205

71/152

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و چهارم آبان ۱۳۸۷ساعت 17:26  توسط بهزاد میرزائی | 

در جدول تناوبی جدید که بر اساس آرایش الکترونی عنصرها مرتب شده است، عنصرها به چهار دسته تقسیم می شوند.

آ) عنصرهای اصلی دسته S : همگی فلز هستند ( به جز H  و He ) و تنها یک یا دو الکترون در اوربیتال S لایه ظرفیت آنها وجود دارد.

- گروه 1 ( IA ) با آرایش   nS1 به خانواده فلزهای قلیائی مشهورند و خاصیت فلزی دارند.

- گروه 2 ( IIA ) با آرایش  nS2 به خانواده فلزهای قلیائی خاکی مشهورند و خاصیت فلزی دارند.

ب) عنصرهای اصلی دسته P : در این سری از عنصرها که اوربیتال P آنها در حال پر شدن می باشد جزو عنصرهای اصلی بوده و شامل برخی از فلزها و تمامی نافلزها و گازهای نجیب می باشند.

- گروه 13 ( IIIA ) با آرایش   nS2, nP1 اغلب خاصیت آمفوتری دارند.

- گروه 14 ( IVA ) با آرایش   nS2, nP2

- گروه 15 ( VA ) با آرایش    nS2, nP3 خاصیت نافلزی دارند.

- گروه 16 ( VIA ) با آرایش   nS2, nP4 خاصیت نافلزی دارند.

- گروه 17 ( VIIA ) با آرایش  nS2, nP5 به خانواده هالوژنها مشهورند و خاصیت نافلزی دارند.

- گروه 18 ( VIII ) با آرایش    nS2, nP6 به خانواده گازهای نجیب مشهورند و فعالیت شیمیائی ندارند.

عنصرهای دسته d ( عنصرهای واسطه ) : عنصرهای که اوربیتال nS لایه ظرفیت آنها یک یا دو الکترون و اوربیتال (n-1) d آنها در حال پر شدن است، به نام عنصرهای واسطه مشهورند. همگی فلز می باشند و در ده ستون میان گروههای 2 ( IIA ) و 13 ( IIIA ) قرار دارند.

عنصرهای دسته f ( عنصرهای واسطه داخلی ) : عنصرهای که اوربیتال nS لایه ظرفیت آنها یک یا دو الکترون و اوربیتال ( n-2 )f آنها در حال پر شدن است، به نام عنصرهای واسطه داخلی مشهورند و به دو سری تقسیم می شوند.

- سری لانتانیدها : عنصرهای که اوربیتال 4f آنها در حال پر شدن است. این عنصرها به نام لانتانیدها و یا خاکهای کمیاب مشهورند و شامل 14 عنصر از سریم ( Ce58) تا لوتسیم ( Lu71) می باشند. مکان اصلی این عنصرها در خانه شماره 57 کنار عنصر لانتان می باشد که آنها را به پایین جدول انتقال داده اند.

- سری آکتینیدها : عنصرهای که اوربیتال 5f آنها در حال پر شدن است. این عنصرها به نام آکتینیدها مشهورند و شامل 14 عنصر از توریم    ( Th90) تا لورانسیم ( Lr103) می باشند. همگی جزو عنصرهای سنگین و رادیو اکتیو هستند و اغلب به طور مصنوعی تهیه می شوند. مکان اصلی این عنصرها  نیز در خانه شماره 89 کنار عنصر آکتینیم می باشد.

مشابهت جدول تناوبی با آرایش الکترونی اتمها را می توان به این صورت به خاطر سپرد.

          1s        2s, 2p       3s, 3p      4s, 3d, 4p       5s, 4d, 5p      6s, 4f, 5d, 6p     7s, 5f, 6d, 7p

در هر دوره اگر شماره دوره را n   در نظر بگیریم وضعیت شماره لایه برای هر اوربیتال به این صورت است.                        

                  nS , nP           -            nS , (n-1)d           -          nS , (n-2)f  

عنصرهای دسته S ( فلزهای قلیائی و قلیائی خاکی ) از دوره اول شروع می شوند.

عنصرهای دسته P ( نافلزها ) از دوره دوم شروع می شوند. 

عنصرهای دسته d ( فلزهای واسطه ) از دوره چهارم شروع می شوند.

عنصرهای دسته f ( عنصرهای واسطه داخلی ) از دوره ششم شروع می شوند. لانتانیدها 4f  دوره ششم و آکتینیدها 5f در دوره هفتم قرار دارند.  

+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام مهر ۱۳۸۷ساعت 17:23  توسط بهزاد میرزائی | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
وبلاگ دهکده ( آموزش شیمی) به عنوان یک منبع کمک آموزشی در درس شیمی دوره متوسطه و پیش دانشگاهی در شبکه وبلاگهای شیمی کشور عزیزمان ایران فعال شده است. نظرات شما می تواند ما را در پیشبرد اهداف آموزشیمان یاری دهد. استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر منبع بلامانع است.

ایمیل : bemirzaie@gmail.com
بهزاد میرزائي دبير شيمي شهرستان فريدن

پیوندهای روزانه
دبیرخانه راهبردی علوم آزمایشگاهی
ویرایش جدید تست های طبقه بندی شده کنکور و تست های آموزشی ( 1430 تست )
مجموعه تست های Chem 1110
اصلاحيه كتاب آموزش شيمي
آزمون های دوره ای شیمی1 ، شیمی2 ، شیمی3 ، شیمی4
سايت سازمان سنجش
سايت آموزشي ليديس
سايت مجله شيميدان
سايت آيوپاك
شبيه سازي هاي تعاملي علوم phET
سوال هاي مسابقات آزمايشگاهي شيمي، منطقه، استاني، كشوري
مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش
آشنایی با رشته های دانشگاهی
تست های طبقه بندی شده طرح بتا آموزش شیمی ( بیش از 700 تست ویژه کنکور )
شیمی چهارم (پیش دانشگاهی)
شیمی سال سوم
شیمی سال دوم
شیمی سال اول
ورود به سایت دهکده شیمی
کارنامه و نمرات امتحانات نهائی
شبکه ملی مدارس ایران
پایگاه کتابهای درسی
دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی - گروه شیمی
آموزش و آزمون شیمی سایت رشد
عکسهایی از طبیعت زیبای شهرستان فریدن
وبلاگ روزگاران
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
دی ۱۳۹۴
آذر ۱۳۹۴
آبان ۱۳۹۴
مهر ۱۳۹۴
شهریور ۱۳۹۴
مرداد ۱۳۹۴
تیر ۱۳۹۴
اردیبهشت ۱۳۹۴
فروردین ۱۳۹۴
اسفند ۱۳۹۳
بهمن ۱۳۹۳
دی ۱۳۹۳
آذر ۱۳۹۳
آبان ۱۳۹۳
مهر ۱۳۹۳
شهریور ۱۳۹۳
مرداد ۱۳۹۳
تیر ۱۳۹۳
خرداد ۱۳۹۳
اردیبهشت ۱۳۹۳
فروردین ۱۳۹۳
اسفند ۱۳۹۲
بهمن ۱۳۹۲
دی ۱۳۹۲
آذر ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۲
مهر ۱۳۹۲
شهریور ۱۳۹۲
مرداد ۱۳۹۲
تیر ۱۳۹۲
خرداد ۱۳۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۲
فروردین ۱۳۹۲
اسفند ۱۳۹۱
بهمن ۱۳۹۱
دی ۱۳۹۱
آرشيو
آرشیو موضوعی
كلاس هوشمند
ویرایش جدید تست های طبقه بندی شده کنکور
کتابهای درسی و آموزش شیمی
تست های آموزشی Chem 1110
تست های آموزشی پروژه بتا
كتاب آموزش شيمي تاليف بهزاد ميرزائي
آزمون های دوره ای شیمی
شيمي هسته اي
شناساگرهای اسید و باز
عوامل موثر بر سرعت واکنش
شیمی محیط زیست
فرمول تجربی - فرمول مولکولی
نرم افزار
سیستمهای بلوری
سایت های مرجع شیمی
شیمی عمومی
ترمودینامیک شیمیایی
اعداد اکسایش
ذرات بنیادی
المپیادهای شیمی
محلولها
نظریه های اتمی
موازنه واکنش های شیمیایی
ساختار اتم و آرایش الکترونی اتمها
واکنشهای شیمیایی
مفهوم مول
آموزش شیمی با انیمیشن و پاورپوینت
استوکیومتری
اسیدها و بازها
هندسه مولکولی
پیوند کوالانسی
فرمول نویسی و نامگذاری
نیروهای بین مولکولی
الکتروشیمی
جدول تناوبی عنصرها
تعادلهای شیمیایی
سوالهای امتحانی و تست
هیدرولیز ( آبکافت )
سینتیک شیمیایی
جرم اتمي و ايزوتوپي در اتم ها
شعاع اتمی - شعاع یونی
قانون هس
جرم اتمی میانگین
جدول آنیون ها و کاتیون ها
خواص کولیگاتیو محلول
هدایت الکتریکی محلول
پیوند داتیو
خواص فیزیکی مواد
پیوندها
وبلاگ شیمی آقای بهزادی
وبلاگ شیمی آقای ثابتی
تازه های شیمی خانم ترکاشوند
فیزیک و نجوم خانم ترکاشوند
شیمی تحصیلی خانم فاضل
خانه شیمی کاشانی
کلاس شیمی- آقای نعمتی مقدم
آموزش شيمي- آقای رجائی
مرکز شیمی- خانم خوش سیر
معلم شيمي- آقاي بازماندگان
فقط شیمی- مهندسی نفت
وب سایت شیمی خانم خواجه پور
شیمی و .. - آقای رضائی
جزیره شیمی- خانم توکلی
دانشجویان شیمی
شیمی تحصیلی- سعید مرادپور
تحقیقات یک دانشجو معلم
آموزش شیمی مهداد ملاصالحی
سایت آموزشی کاشی ها
آزمون از هر درس و در هر مقطع(سايت كاشيها)
شیمی و کاربردها-میلاد اکبری
شیمی و زندگی
شیمی شاهد نیشابور - طاهری
شوخی با شیمی- ملکی نژاد
ماهواره شیمی در جهان
وبلاگ تخصصي صنايع شيميايي
پيرامون شیمی فیزیک - آقای موسی پور
شیمی - آقای سعیدی
براي شيمي-شهرام فلاح
كلاس شيمي- خانم فتوحي
در مانگاه شيمي- آقاي شيرواني
شيمي دبيرستان و ...-آقاي محمدي
نردبان شيمي- خانم قائديان
شيمي، دانشي براي همه روزگاران- نصرالهي
شیمی دبیرستان شاهد گلپایگان
انجمن علمی شیمی-یاسمن عباسی
هر چیز تازه در شیمی- آقای سروستانی
آنالیز زمین- خانم ضرابی
الماس، كاربردهاي شيمي- آقاي پازوكي
شیمی علم زندگی- آقای سبزواری
شیمی 123 - فاضلی
هندبوك و نرم افزارهاي شيمي- سايت شيميدان
صنایع شیمیایی - دانشگاه آزاد ابهر
آنالیز زمین- ساناز ضرابی
آموزش آسان شیمی- فرشاد میرزائی
دنیای شیمی عارفه
انجمن علمی کیماگران
پایگاه اطلاع رسانی شیمی
آموزش مفاهیم شیمی
خانه شيمي- دكتر محمد
المپیادکنکور شیمی مهندس خلینا
نانوتکنولوژي
انجمن شیمی ایران
انجمن تخصصی شیمی در ایران
المپیادهای علمی ایران
خانه شیمی ایران
سایت مجله شیمیدان
پورتال شیمی ایران
شيمي زنده-مرجعي براي شيمي
پايگاه خبري شيمي
سایت آموزشی جستار
گروه شیمی استان اصفهان
گروه آموزش شیمی استان یزد
گروه آموزش شيمي استان كرمان
گروه شیمی استان مازندران
بانک اطلاعات نشریات کشور
شبکه فیزیک هوپا
دیدنی ها- صادق صالح
زبان سرای دبیر - خلیل عبدالهی
آموزش زبان-بهنام کیماسی
شما می توانید انگلیسی یاد بگیرید
من و دنياي زيستم- خانم نيك نيا
زيست شناسي-آقاي مباشري
آموزش زیست شناسی -دکتر هادی کمشی
آموزش رياضي -داود محمدي
نانو و پلیمر
مركز يادگيري سايت تبيان
آزمون هر درس و هر مقطع
یادگیری و یاددهی علوم تجربی دکتر بدریان
معلمان ایران-آقای اسماعیلی
مشاوره تحصیلی-اسماعيلي
ترنم انديشه - روانشناسي
كتابخانه مجازي ايران
دارالقرآن حکیم
جهان آموزش - صادق صالح
بانک وبلاگهای آموزشی کشور
سايت هابل- مشاهده عظمت خلقت
جدول تناوبي پويا-فارسي
chemeddl سايت آموزش شيمي
mhhe آموزش شيمي- انيميشن(كلاس هوشمند)
عنصرها و جدول تناوبي-انيميشن)
k12flash آموزش شيمي-انيميشن(كلاس هوشمند)
kscience آموزش شيمي-انيميشن(كلاس هوشمند)
docott آموزش شيمي-انيميشن(كلاس هوشمند)
chemistry-videos آموزش شيمي-انيميشن(كلاس هوشمند)
rsc-learn chemistry آموزش شيمي(كلاس هوشمند)
chem infoآموزش شيمي(كلاس هوشمند)
homeschooling (ليست سايتهاي آموزش شيمي)
science-posters پوسترهاي آموزشي (كلاس هوشمند)
whfreeman شیمی آلی ولهارد
emolecules جستوجوگر مولکولی
alexteoh آموزش شيمي-انيميشن(كلاس هوشمند)
midland.edu آزمونهاي آنلاين
chalkbored chemistry پاورپوينت آموزش شيمي
chemweb سايت مرجع شيمي
classzone سايت آموزشي(كلاس هوشمند)
classzone انيميشن آموزشي(كلاس هوشمند)
phEt شبيه سازيهاي تعاملي علوم(كلاس هوشمند)
High School Chemistry Simulations آموزش شيمي( كلاس هوشمند)
sciencegeek سايت آموزش شيمي(كلاس هوشمند)
employees پاورپوينت آموزشي
worldofteaching پاورپوينت آموزشي شيمي
highschoolhub آموزش با آزمون
chem.leeds آموزش شيمي
canby سايتهاي شيمي براي دوره دبيرستان
portal.acs آموزش شيمي
mpcfaculty سايتهاي شيمي دبيرستاني امريكا
students in General Chemistry سايتهاي شيمي دبيرستان
creative-chemistry سايت آموزشي شيمي
amazing chemistry سايت هاي آموزش شيمي
dir.yahoo/chemistry
chemistry.about آموزش شيمي
Full-Text Journals in Chemistry ژورنال شيمي
organic-chemistry
dlt.ncssm آموزش شيمي(كلاس هوشمند)
chem.leeds آموزش شيمي(كلاس هوشمند)
university of cambridge- Department of chemistry
Journal of The American Chemical society
Iowa state university for students
ACS publications سايت مرجع شيمي
.titrations.info سنجش حجمي
chemcollective آموزش شيمي
jce.divched ژورنال شيمي
wwnorton آموزش شيمي شامل 21 بخش يه صورت انيميشن(كلاس هوشمند)
rsc.org/Education بخش آموزش پايگاه rsc
chem1 معرفي سايتهاي آموزشي
modelscience نرم افزارهاي آموزشي
ehow آموزش شيمي(كلاس هوشمند
mw.concord.org آموزش شيمي- انيميشن(كلاس هوشمند)
dwb4.unl.edu آموزش شيمي- انيميشن(كلاس هوشمند)
group.chem.iastate.edu آموزش شيمي انيميشن(كلاس هوشمند)
canby.com معرفي سايت هاي آموزش شيمي دبيرستاني
shs.nebo.edu معرفي سايت هاي آموزش شيمي دبيرستاني
learnerstv آموزش شيمي- انيميشن(كلاس هوشمند)
scijinks.jpl اتمسفر زمين(آموزشي)
atmos.illinois.edu اتمسفر زمين(آموزشي)
mpc.edu آموزش شيمي(كلاس هوشمند)
chem.georgetown.edu آموزش شيمي(كلاس هوشمند)
chem.georgetown.edu معرفي پايگاههاي آموزش شيمي
americanelements اطلاعات جامع در مورد عنصرها و تركيبهايشان
chemistry.ncssm.edu آموزش شيمي- انيميشن(كلاس هوشمند)
flashlearning آموزش شيمي- انيميشن(كلاس هوشمند)
3dchem شكل و خواص مولكولها
101science آموزش شيمي و معرفي سايت هاي آموزشي
freddyflash آموزش شيمي با انيميشن (كلاس هوشمند)
chem1.com سايت آموزشي سيمي
chemlecture آموزش شیمی با انیمیشن و فیلم(کلاس هوشمند)
files.chem.vt.edu/chem-ed آموزش شیمی(کلاس هوشمند)
flatworldknowledge کتابهای شیمی آنلاین
sciencekids آموزش شیمی برای نوجوانان
فیلم های آموزشی
موتور جستجوي هوشمند سلام
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM